Vůně jehličí

Stránky jsou tvořeny v prohlížeči IE v rozlišení 1280 x 960 Poslední aktualizace 16.září 2009

Čaj s příchutí jehličí..trampský cancák

 

 

Čaj s příchutí jehličí                  

Když jsem byl ještě malej kluk a v neděli s rodiči povinně absolvoval procházku po Vyšehradě,mým nejsvětlejším bodem těchto procházek bylo to,že je třeba při večerním návratu potkáme.Dusávali vysokýma kanadkama po dlažbě z Podolí na Pankrác a já mohl oči nechat na jejich sombrérech,maskovaných košilích a pláštích s domovenkami osad na rukávech,kytarách a prapodivně dlouhých tornách ověšených očouzeným trampským nádobíčkem.Když přešli,tak můj malý čenich ještě dlouho potom nadšeně nasával závan čmoudu brdských nebo křivoklátských ohňů,který po nich zůstával:a já se nemohl dočkat,kdy už budu tak "starej",abych mohl dusat s nimi.

V úterý večer,když se pankráčtí trempíři scházeli v hospůdce sousedící s domem,kde jsme bydleli,jsem pak se srdcem v krku a skleničkou u ucha nadšeně hltal přes stěnu jejich trojhlasy a pracně zapisoval zlomky textů,protože tehdy se trampské písničky na deskách ani ve zpěvnících nevydávaly.

Od těch dob uplynulo mnoho let a já dusavé boty z toulavého telete stále nezul.Uplynulé dvacetiletí bylo navíc ještě poznamenané až fatálně vzedmutou vlnou zájmu o trampskou písničku a muzicírování a já mezi fousatými bardy s kytarou hypnotizujícími amfiteátry potkával mnohé z těch,s kterými jsem si nejednou "lámal"palec v tom milovaném čmoudu trampských ohňů.Tak se zrodil nápad požádat je o příspěvek do tohoto "cancáku".I když jde většinou o příspěvky trempířů,kteří jsou mi generačně blízcí,chtěl jsem,aby se tu objevila i jména z generace trampských průkopníků a aby nechybělo ani zastoupení generace nejmladší.Nekladl jsem si při tom žádný větší cíl,než udělat první krok pro zmapování tohoto trampského kontinentu,protože věřím,že ten kontinent za zmapování stojí.

                                                                          Jan Vyčítal