Vůně jehličí

Stránky jsou tvořeny v prohlížeči IE v rozlišení 1280 x 960 Poslední aktualizace 16.září 2009

Aktuality

Velký zákon

l. Slyš Velký Zákon! Ten ať krok tvůj řídí.
Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí
a netkni se jich nešetrnou dlaní,
jež z neznalosti někdy krutě ranní!
2. Buď synem Slunce! Cti je myslí čistou
a v jeho světle ber se stezkou jistou.
Neb měsíc klam je - právem noci spánek
a den chce čin. Slyš, volá jitřní vánek!
3. Měj bystré oko, neviděn vše shlédni
a tiše kráčej, zvěř jak o poledni!
Je hluk tvým zrádcem - hlupák jenom hlučí.
Buď strážcem ticha, který za klid ručí!
4. Svůj tábor ukryj, oheň střež jak poklad,
však odcházíš-li, zahlaď každý doklad,
že tu byl člověk! Koho stopa zradí,
ten ztrátou práva nedbalost svou hradí.
5. Měj v úctě vodu! Čím je bez ní země?
Jen moudrým pramen hudbou zvoní jemně
Kdo chceš ji slyšet, poznat sil svých míru,
Změř činem, službou, obětí svou víru.
6. Vše uč se chápat - celičký svět vůkol!
Je chránit život posvátný tvůj úkol!
Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí
a miluj ty, kdo Zákonem se řídí!

 

 

Text novoročenky HUCUL CLUBU z r. 1967:
* V e l k ý z á k o n *

Žádné komentáře